Skip to main content

Neem contact met me op info@remkothehealthychef.com | +34679355185

Disclaimer

Disclaimer voor remkothehealthychef.com

Remko The Healthy Chef (Kamer van Koophandel: KvK 62336231), hierna te noemen Remko The Healthy Chef, verleent u hierbij toegang tot remkothehealthychef.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Remko The Healthy Chef behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Remko The Healthy Chef spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Remko The Healthy Chef.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Remko The Healthy Chef oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Remko The Healthy Chef nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Remko The Healthy Chef en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Remko The Healthy Chef, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Advisering

De advisering van Remko Schippers is uitdrukkelijk niet bedoeld als (vervanging van) reguliere medische behandeling door je (huis-)arts of medisch specialist dan wel a ls behandeling van een diëtist. De adviezen van Remko Schippers bevatten uitsluitend instructies voor een beter en gelukkiger leefpatroon. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten word je dringend aangeraden direct contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist.”